Cum se obtine Autorizatia de Construire:

 • Autorizatie De Demolare Partiala

REFERAT DE VERIFICARE PROIECTE:

 • P.A.D. – proiect autorizatie demolare/desfiintare
 • D.T.A.D.- documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare/demolare)

TAXA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DEMOLARE

Pentru demolarea unei cladiri, fie ea locuinta, garaj, chiosc sau orice alta constructie, un proprietar are nevoie de o autorizatie din partea primariei pe raza careia se afla aceasta. Astfel, indiferent ca este vorba de o demolare totala sau de una partiala, fara acordul primariei exista riscul unei amenzi.

Demolarea unui imobil se poate face in baza actului de proprietate, dar si in cazul in care exista un acord scris dat de catre proprietar celui care detine un act de inchiriere si vrea sa aduca modificari locuintei sale provizorii.

Autorizatia obtinuta din partea primariei este valabila cel mult 12 luni de la data emiterii! In acest timp, cel care a solicitat-o trebuie sa inceapa lucrarile, iar valabilitatea se va extinde pe toata perioada de executie a acestora, perioada stabilita inca de la depunerea actelor.

Astfel, atat neinceperea, cat si nefinalizarea lucrarilor conduc la pierderea autorizatiei si la solicitarea unei alteia. Mai mult, in cazul in care demolarea nu se poate realiza in perioada stabilita, poate fi solicitata prelungirea valabilitatii acesteia cu 15 zile inainte de a expira. Aceasta poate fi ceruta numai o singura data.

Documentatia necesara:

 • cererea tip, anexa acesteia, precum si precizarile privind completarea lor;
 • actul de proprietate;
 • certificatul de urbanism;
 • avizele din certificatul de urbanism;
 • Documentatia Tehnica pentru Autorizarea lucrarilor de Desfiintare/Demolare sau D.T.A.D.
 • dovada achitarii taxelor;
 • fotografii ale constructiei care urmeaza a fi demolata;
 • acordul coproprietarilor unde este cazul.

Taxa ce urmeaza sa fie platita depinde, in mare parte, de partea care urmeaza sa fie demolata. Acesteia i se adauga taxele achitate pentru eliberarea certificatului de urbanism, a avizelor, dar si pentru intocmirea P.A.D. – Proiectul pentru Autorizatia de Demolare.

Contacteaza-ne