Autorizatie pentru reclama

Atat pentru realizarea unei constructii sau pentru orice modificari aduse constructiilor existente (recompartimentari, consolidari, modificari ale fatadelor, schimbarea destinatiei, desfiintare partiala sau totala, extindere sau transformare, inchidere balcon,etc), cat si pentru amplasare semnalistica publicitara (firma luminoasa, reclama luminoasa, panou publicitar, caseta luminoasa, banner, steag publicitar, mesh, litere volumetrice, sigla, banner, copertina), conform Legii 50 din 29 iulie 1991privind autorizarea executarii constructiilor, este necesara obtinerea unei autorizatii de construire de la Primaria pe raza careia se afla obiectivul.

Procedurile de autorizare ale unei firme sau reclame sunt similare cu cele pentru construirea unui imobil iar amenzile pentru amplasarea obiectelor publicitare fara autorizatie de construire sunt aceleasi ca si pentru construirea unui imobil fara autorizatie, fiind cuprinse între 1.000 RON  – 100.000 RON .

Conform Regulamentului de publicitate, amplasarea obiectelor de semnalistica publicitara (firme luminoase, reclame, casete luminoase, panouri publicitare, litere volumetrice, bannere, mesh-uri, sigle spectrale, copertine) trebuie sa respecte o serie de reglementari stabilite in sedinte ale Consiliilor Locale ale Primariilor.

La finalizarea lucrarilor autorizate se va intocmi un proces-verbal de receptie la Inspectoratul de Stat in Constructii si la Primaria emitenta a autorizatiei de construire, conform Legii 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in costructii.

Beneficiarul autorizatiei de construire, are obligatia inregistrarii acesteia la Directia de Impozite si Taxe Locale a Primariei Sectorului in care este amplasata reclama intr-un termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei. Nerespectarea acestui termen se sanctioneaza contraventional confom normelor Codului Fiscal in vigoare.

Contacteaza-ne