• Autorizatie De Construire Recompartimentari Interioare,
 • Autorizatie De Construire Amenajari Interioare,
 • Autorizatie De Construire Amenajare Terasa
 • Autorizatie De Construire Supraetajare
 • Autorizatie De Construire Consolidari Cladiri Existente
 • Autorizatie De Construire Pentru Amplasare Semnalistica Publicitara (Reclame /Firma Luminoase, Totem (aflati mai multe informatii aici)
 • Aviz De Amplasament Banner, People Stopper, Steaguri Directionale
 • Autorizatie De Desfiintare Cladiri Existente
 • Autorizatie Schimbare De Destinatie
 • Autorizatie De Construire Mansarda Sau Transformare Pod Circulabil In Mansarda
 • Autorizatie De Functionare
 • Autorizatie De Constructie Balcon La Parter
 • Autorizatie de Desfiintare Cladiri Existente
 • Autorizatie Constructie Gard

Certificatul de urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de construire și avizele necesare:

 Certificatul de urbanism este emis de Direcția de Urbanism din cadrul primăriei de care aparține imobilul pe care se va face investiția și e primul act care vă spune dacă vi se permite să faceți modificarea respectivă și dacă da, în ce condiții. El are doar un caracter informativ și nu ține loc de autorizație de construcție. In acest document vi se specifică tipul de documentații care vă sunt necesare pentru aprobarea a ceea ce doriți să modificați sau să construiți și de ce avize aveți nevoie.

Este valabil doar 12 luni și se poate prelungi o singură dată încă 12 luni. 

Cum se întocmește si ce contine documentația pentru fiecare tip de aviz?

 • Odata cu obtinerea certificatului de urbanism, dacă prin acesta se acceptă modificările, se trece la pasul urmator, obținerea avizelor solicitate prin CU. Pe langa cererea tip de la fiecare intitutie in parte, actele de detinere imobil,se va intocmi documentaţia şi planurile ce vor fii depuse pentru obţinerea avizelor trebuie executate de o firmă de proiectare şi/sau arhitectură, specializată pe domeniul în care doriţi să interveniţi.
 • Revin cu recomandarea de a solicita avizele pentru faza DTAC (documentație tehnică de avizare a construcției), pentru a fii valabile și atunci cand solicitați autorizația de construcție. In caz contrar o să fiti puși în situația de a umbla din nou dupa aceleași avize.
 • În cadrul CU se specifică ce tip de avize sunt solicitate: utilități(energie electrica, apa, canalizare, gaz, telefonie, salubritate), securitate la incendiu, protecție civila, sănătatea populației, poliție, siguranța circulației. Pentru unele investiții se pot cere și avize de la Agenția pentru Protecția Mediului (grijă mare la zonele protejate prin lege), Inspectoratul de stat in constructii sau Direcția de Cultură.
 • Fiecare institutie are „pretenția” de a primi documentația într-un anumit format. De exemplu, EON Gaz are un model specific in care trebuie sa arate planul (culori și simboluri în legendă) și trebuie figurate pe plan toate rețelele (apa, canal, electrice, telefonie)header-plan-existent. Vedeti pagina de pe site-ul EON Gaz Romania, Informaţii de interes proiectanţi conducte.
 • Taxarea avizelor e și ea diferită de la o instituție la alta, unele sunt gratis, altele sunt taxate pe număr de planșe, deci recomand să includeți în documentație o singură plansa, chiar dacă e format mai mare, în care să se vadă clar toate elementele…sau cât mai puține planșe.

DOCUMENTAŢIE NECESARA


a) cererea-tip* în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând: 1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; 3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel: 1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una dintre scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; 2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

* Cererea-tip pentru eliberare se procură de la emitent şi se completează cu datele solicitate.

Contacteaza-ne